Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4: 

Przewodnicząca                       – Katarzyna Poloczek
Zastępca przewodniczącej    – Małgorzata Kaczor
Skarbnik                                    Robert Janik