Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4:

Przewodnicząca – Katarzyna Poloczek
Zastępca przewodniczącej – Małgorzata Kaczor
Skarbnik Robert Janik

Skip to content