Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

Przewodnicząca                   – Urszula Konarska

Zastępca przewodniczącej – Ewelina Reczko

Skarbnik                                Iwona Mrozińska