Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4: 

Przewodniczący                       – Krzysztof Dąbrowski
Zastępca przewodniczącej    – Katarzyna Poloczek
Skarbnik                                    Małgorzata Zawisza