Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Ferie zimowe 12 luty 2024 r. – 25 luty 2024 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Egzamin ósmoklasisty 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski
15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 –
matematyka
16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 –
język obcy
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z póź., zm.).
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

Dni Dyrektorskie, wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 31.10.2023 r.
  • 21 i 22.12.2023 r.
  • 02.05.2024 r.
  • 14.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 15.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 31.05.2024 r.
Skip to content