SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Przewodniczacy Szkoły WIKTOR SUSKA

Zastępca przewodniczącego NIKOLA SZYMAŃSKA

Sekretarz Szkoły Michał Nowakowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne odpowiadając na bieżąco na prośby o pomoc.
Organizuje również spotkania filmowe i wieczory szkolne oraz wdraża w życie szkolne wiele ciekawych inicjatyw, które wzbogacają życie szkoły, a przy tym świetnie bawią się wszyscy nasi uczniowie.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący: Wiktor Farys, klasa 8a
Z – ca przewodniczącego: Roksana Wyżykowska , klasa 6 b
Sekretarz: Beata Adamska, klasa 7 c

 

Opiekunowie samorządu:

mgr Monika Kowalska

mgr Renata Pypeć

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły
 • Inspirowanie uczniów do harmonijnego rozwoju oraz świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

W naszej szkole działa również Mały Samorząd Uczniowski

Członkowie Małego Samorządu:

Katarzyna Gierczak, klasa 3 b
Natalia Janik, klasa 3 a
Adrian Banaszkiewicz, klasa 3 b
Filip Młynarczyk, klasa 3 a
Svietłana Holovko, klasa 3 a

Krystyna Rutkowska , klasa 1 b

Natalia Brodalka klasa 1 b

Maja Kasprzyk klasa 2 c

Marcel Ciździel klasa 2 c

Bartomiej Jasiak klasa 2 c

Olejnik Laura klasa 2 b

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego- mgr Monika Majewska

Celem działalności Małego Samorządu jest:

 • rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III
 • wdrażanie do aktywności i i samodzielności
 • kształtowanie umiejętności współdziałania
 • wdrażanie do współudziału w organizowaniu życia szkoły
 • przygotowanie uczniów do udziału w pracach samorządu uczniowskiego

Do zadań Małego Samorządu należy:

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Św.
 • reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych
 • udział w pracach organizowanych przez Samorząd
 • włączanie się do akcji, imprez i konkursów szkolnych

Skip to content