W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne odpowiadając na bieżąco na prośby o pomoc.
Organizuje również spotkania filmowe i wieczory szkolne oraz wdraża w życie szkolne wiele ciekawych inicjatyw, które wzbogacają życie szkoły, a przy tym świetnie bawią się wszyscy nasi uczniowie.

      

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO:

Przewodnicząca: Aleksandra Sałkowska , klasa 7a
Z – ca przewodniczącej: Julia Kazimierska, klasa 8b

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. Nella Kwiatkowska – klasa 7a
 2. Klaudia Bugajska – klasa 7a
 3. Patrycja Mossakowska – klasa 8b
 4. Klaudia Obertyńska – klasa 8b
 5. Nikola Olech – klasa 6b

OPIEKUNOWIE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO:

 • mgr Iwona Waśniewska-Grunt
 • mgr Justyna Chojnacka

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły
 • Inspirowanie uczniów do harmonijnego rozwoju oraz świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.