W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne odpowiadając na bieżąco na prośby o pomoc.
Organizuje również spotkania filmowe i wieczory szkolne oraz wdraża w życie szkolne wiele ciekawych inicjatyw, które wzbogacają życie szkoły, a przy tym świetnie bawią się wszyscy nasi uczniowie.

      

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO:

Przewodnicząca: Klaudia Bugajska, klasa 8a
Z – ca przewodniczącej: Małgorzata Krawczyk, klasa 7b
Sekretarz: Aleksandra Sałkowska, klasa 8a

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. Nella Kwiatkowska – klasa 8a
 2. Klaudia Bugajska – klasa 8a
 3. Nikola Olech – klasa 7b
 4. Julia Tłuczkiewicz – klasa 7b
 5. Antonina Pierzchała – klasa 7b
 6. Kinga Lipińska – klasa 7b
 7. Patrycja Burtan – klasa 8a
 8. Katarzyna Niewiadomska – klasa 8a

OPIEKUNOWIE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO:

 • mgr Iwona Waśniewska-Grunt
 • mgr Justyna Chojnacka

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły
 • Inspirowanie uczniów do harmonijnego rozwoju oraz świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

W naszej szkole działa również Mały Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Julia Buczkowska, kl. 3 a
Zastępca Karolina Hejn, klasa 3 b
Sekretarze: Jan Dąbek, klasa 3 a i Błażej Stępień, klasa 3 a

Pomocnicy:

Julia Kosno, klasa 3 a
Klaudia Rola, klasa 3 a
Zofia Borcuch, klasa 3 a
Aleksandra Lenard , klasa 3 a

Członkowie Małego Samorządu:

Katarzyna Gierczak, klasa 2 b
Natalia Janik, klasa 2 a
Adrian Banaszkiewicz, klasa 2 b
Filip Młynarczyk, klasa 2 a
Svietłana Holovko, klasa 2 a
Aleksandra Lenard, klasa 3 b
Zofia Borcuch, klasa 3 a
Karolina Hejn, klasa 3 b
Klaudia Rola, klasa 3 b
Julia Kosno, klasa 3 b
Jan Dąbek, klasa 3 a
Błażej Stępień, klasa 3 a
Zofia Borcuch , klasa 3 a
Anna Piecewicz, klasa 2 b

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego- mgr Monika Majewska

Celem działalności Małego Samorządu  jest:

 • rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III
 • wdrażanie do aktywności i i samodzielności
 • kształtowanie umiejętności współdziałania
 • wdrażanie do współudziału w organizowaniu życia szkoły
 • przygotowanie uczniów do udziału w pracach samorządu uczniowskiego

Do zadań Małego Samorządu należy:

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Św.
 • reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych
 • udział w pracach organizowanych przez Samorząd
 • włączanie się do akcji, imprez i konkursów szkolnych