UCHWAŁA RADY MIASTA
Uchwała Rady Miasta
Dokumenty rekrutacyjne do klasy I
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)
01 Zgłoszenie do kl. I 2024
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
02 Wniosek kl. I_2024
OŚWIADCZENIE o wielodzietności 05 psp Oświadczenie o wielodzietnoci-2024.doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka 04 psp Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2024
KLAUZULA INFORMACYJNA
klauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
OŚWIADCZENIE o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

06 Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu, działalności gospodarczej.doc
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do kl. I Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I
Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego (kl. “0”)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do oddziału przedszkolnego
03 Wniosek kl. 0 2024
OŚWIADCZENIE o wielodzietności 05 psp Oświadczenie o wielodzietnoci-2024.doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka 04 psp Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2024
KLAUZULA INFORMACYJNA
klauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
OŚWIADCZENIE o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
06 Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu, działalności gospodarczej.doc
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego
Dokumenty rekrutacyjne do kl. VII – oddziału dwujęzycznego
REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału dwujęzycznego wkrótce
WNIOSEK o przeniesienie dziecka do oddziału DWUJĘZYCZNEGO – zał. 1 Zał. 1 – Wniosek o przeniesienie dziecka do oddziału dwujęzycznego
WNIOSEK o przyjcie dziecka do oddziału DWUJĘZYCZNEGO – zał. 2 Zał. 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału dwujęzycznego
KLAUZULA INFORMACYJNA Klauzula informacyjna
OŚWIADCZENIE o wielodzietności 05 psp Oświadczenie o wielodzietnoci-2024.doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka 04 psp Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2024
Skip to content