ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)
01 Zgłoszenie do kl. I 2021 – pdf
01 Zgłoszenie do kl. I 2021 – doc
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
02 Wniosek kl. I_2021 – pdf
02 Wniosek kl. I_2021 – doc
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do oddziału przedszkolnego03 Wniosek kl. 0 2021 – pdf
03 Wniosek kl. 0 2021 – doc
KLAUZULA INFORMACYJNAklauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
UCHWAŁA RADY MIASTA
Uchwała Rady Miasta
OŚWIADCZENIE o wielodzietności05 psp Owiadczenie o wielodzietnoci – pdf
05 psp Owiadczenie o wielodzietnoci – doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka04 psp Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – pdf
04 psp Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – doc
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do kl. IOświadczenie_wola przyjęcia do klasy I – pdf
Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I – doc
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do oddziału przedszkolnegoOświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego – pdf
Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego – doc

 

Skip to content