ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)
Zgłoszenie do kl I_uczniowie z obwodu (doc)
Zgłoszenie do kl I_uczniowie z obwodu (pdf)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
Wniosek do kl. I_uczniowie spoza obwodu (pdf)
Wniosek do kl. I_uczniowie spoza obwodu (doc)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do oddziału przedszkolnegoWniosek do oddziału przedszkolnego (doc)
Wniosek do oddziału przedszkolnego (pdf)
KLAUZULA INFORMACYJNAklauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
UCHWAŁA RADY MIASTA
Uchwała Rady Miasta
OŚWIADCZENIE – potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I