ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)
Zgłoszenie do kl. I_2020_21_z obwodu
Zgłoszenie do kl. I_2020_21_z obwodu
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
Wniosek kl. I_2020_21_spoza obwodu
Wniosek kl. I_2020_21_spoza obwodu
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do oddziału przedszkolnegoWniosek kl. 0 nowy 2020_21
Wniosek kl. 0 nowy 2020_21_popraw.
KLAUZULA INFORMACYJNAklauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
UCHWAŁA RADY MIASTA
Uchwała Rady Miasta
OŚWIADCZENIE – potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I
OŚWIADCZENIE o wielodzietnościOwiadczenie o wielodzietnoci
Owiadczenie o wielodzietnoci
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dzieckaOswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do kl. IOświadczenie_wola przyjęcia do klasy I
Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do oddziału przedszkolnegoOświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego
Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego