UCHWAŁA RADY MIASTA
Uchwała Rady Miasta
Dokumenty rekrutacyjne do klasy I
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)
Zgłoszenie do kl. I 2022_2023 – pdf
Zgłoszenie do kl. I 2022_2023 – doc
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
Wniosek do kl. I 2022_2023 – pdf
Wniosek do kl. I 2022_2023 – doc
OŚWIADCZENIE o wielodzietności05 psp Owiadczenie o wielodzietnoci – pdf
05 psp Owiadczenie o wielodzietnoci – doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dzieckaOswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – pdf
Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – doc
KLAUZULA INFORMACYJNA
klauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do kl. IOświadczenie_wola przyjęcia do klasy I – pdf
Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I – doc
Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego (kl. “0”)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do oddziału przedszkolnego
Wniosek do kl. 0 2022_2023 – pdf
Wniosek do kl. 0 2022_2023 – doc
OŚWIADCZENIE o wielodzietnościOświadczenie o wielodzietności– pdf
Oświadczenie o wielodzietności – doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dzieckaOswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – pdf
Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – doc
KLAUZULA INFORMACYJNA
klauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego – pdf
Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego – doc
Dokumenty rekrutacyjne do kl. VII – oddziału dwujęzycznego
REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału dwujęzycznegoRegulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego PSP 4
WNIOSEK o przeniesienie dziecka do oddziału DWUJĘZYCZNEGO – zał. 1Zał. 1 – Wniosek o przeniesienie dziecka do oddziału dwujęzycznego – pdf
Zał. 1 – Wniosek o przeniesienie dziecka do oddziału dwujęzycznego – doc
WNIOSEK o przyjcie dziecka do oddziału DWUJĘZYCZNEGO – zał. 2Zał. 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału dwujęzycznego – pdf
Zał. 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału dwujęzycznego – doc
KLAUZULA INFORMACYJNAKlauzula informacyjna
OŚWIADCZENIE o wielodzietnościOświadczenie o wielodzietności – pdf
Oświadczenie o wielodzietności – doc
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dzieckaOswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – pdf
Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka – doc
Skip to content