Tomasz Masternak – uczeń klasy VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od kilku lat otrzymuje stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce, jest również zdobywcą Srebrnej Tarczy, nagrody przyznawanej rokrocznie za wysokie osiągnięcia szkolne. Reprezentował szkołę wielokrotnie, zdobywając czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych z chemii, fizyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy konkursie multimedialnym organizowanym przez Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tomasz zdobył też wyróżnienie w konkursie ,,Bóg Honor Ojczyzna’’ oraz pierwsze miejsce w konkursie ,,Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie’’. Jest osobą o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych. Jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, a jego występy muzyczno-wokalne stanowiły oprawę muzyczną wielu szkolnych obchodów. Był również organizatorem oraz jednym z wykonawców podczas koncertu z okazji uroczystości Trzech Króli w naszym mieście. W wolnych chwilach Tomasz poświęca czas dla innych. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i miasta oraz angażuje się w pracę w szkolnym kole Caritas. Organizował szkolenia i pokazy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z ostrowieckich przedszkoli, a także włączył się w organizację zabaw i zajęć muzycznych dla dzieci z Ukrainy. Jego postawa społeczna i zaangażowanie są wzorem do naśladowania dla innych uczniów szkoły. Ma niewyczerpane zasoby energii, kocha muzykę. Mimo tak licznych obowiązków, chętnie służy radą i pomocą innym i to właśnie sprawia, że skupia wokół siebie grono koleżanek i kolegów.

 

 

 

Skip to content