18 marzec 2019 r., godz. 17.00 – klasy V, VIII

1 kwiecień 2019 r., godz. 17.00 – klasy I, II, III

2 kwiecień 2019 r., godz. 17.00 – klasy  IV, VI, VII

20 maj 2019 r., godz. 16.30 – klasy I, II, III

20 maj 2019 r.,  godz. 17.30 – klasy IV, V, VI, VII, VIII