0 godzina lekcyjna      :   07 10 07 55

1 godzina lekcyjna      :   08 00 08 45

2 godzina lekcyjna      :   08 55 09 40

3 godzina lekcyjna      :   09 50 10 35

4 godzina lekcyjna      :   10 45 11 30

5 godzina lekcyjna      :   11 50 12 35

6 godzina lekcyjna      :   12 45 13 30

7 godzina lekcyjna      :   13 40 14 25

8 godzina lekcyjna      :   14 35 15 20