10.2021 r. – 02.2022 r.

Przystąpienie szkoły do projektu ŚCDN w Kielcach pt.: Igrzyska Zdrowia. W ramach projektu nauczyciele biorą udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez specjalistów na temat zdrowego stylu życia. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w konkursach :

 • Konkursie Online Wiedzy o Zdrowiu na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem aplikacji MS Forms. Uczestnicy: uczniowie klas I–VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w kategoriach wiekowych − klasy I–III, klasy IV–VI, klasy VII–VIII. Dla nauczycieli przeznaczony jest cykl szkoleń wprowadzających, podczas których zapoznamy Państwa z zakresem treści dla poszczególnych grup wiekowych. Wyniki Konkursu wyłonią w każdej kategorii wiekowej po pięć najlepszych zespołów, które zakwalifikują się do etapu drugiego.
 • Turnieju wiedzowo-sportowy Sztafeta Zdrowia. Uczestnicy: uczniowie klas I–VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w kategoriach wiekowych − klasy I–III, klasy IV–VI, klasy VII–VIII. Dla nauczycieli przeznaczony jest cykl szkoleń wprowadzających, podczas których zapoznamy Państwa z zakresem treści oraz konkurencjami sportowymi dla poszczególnych grup wiekowych.
  Regulamin
  Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w projekcie
  Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia zespołów uczniowskich

Konkursach towarzyszących:

8.11.2021 r.

W związku z obchodami „Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania”, który przypada 8 listopada zachęcamy uczniów do spożywania zdrowych posiłków, a także aktywności ruchowej, w tym celu w szkole odbywać się będzie szereg działań:

 1. Starsi uczniowie czytają młodszym wiersz „Na straganie”.
 2. W trakcie przerwy (9.40-9.50) poprowadzone zostaną Quizy (w wersji papierowej) o zdrowym żywieniu dla chętnych uczniów na szkolnych korytarzach.
 3. W godz. 9.50-10.35 odbędzie się wspólne śniadanie w klasach I-III, natomiast w klasach 4-8 wspólne śniadanie klasy przygotują i zjedzą w swoim gronie w godz. 10.45-11.30.
 4. Podczas lekcji samorząd uczniowski przeprowadzi konkurs (po 2 pytania w każdej klasie),
 5. W godz. 11.50-12.35 odbędzie się quiz komputerowy – dla chętnych uczniów.
 6. Koło Dziennikarskie przeprowadzi wywiady z uczniami oraz nagra wideo relacje ze wszystkich wydarzeń.
 7. W trakcie przerw na parterze będzie można zakupić świeżo wyciśnięte soki, sałatki owocowe oraz warzywne.
 8. Uczniowie biorą udział w konkursie “Zdrowe śniadanie” http://psp4.ostrowiec.edu.pl/2021/11/01/zdrowe-sniadanie-2/

ZOBACZ szkolny dzień zdrowego jedzenia ———–> i sprawozdanie i FOTORELACJA

ZOBACZ wyniki konkursu “Zdrowe śniadanie” ———> sprawozdanie i FOTORELACJA

22.03.2022 r., 05.04.2022 r., 26.04.2022r., 10.05.2022 r.,
24.05.2022 r., 07.06.2022 r.

Cykl spotkań z pracownikami naukowymi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o tematyce prawidłowego odżywiania oraz właściwych nawyków żywieniowych. W spotkaniach udział biorą nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Skip to content