Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego (klasa “0”)
w roku szkolnym 2021/2022 informujemy, że
wszystkie kompletne wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

 

Po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego do klasy oddziału zerowego przyjęto 18 kandydatów.

Po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej przyjęto 73 kandydatów.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Skip to content