Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2022/2023 informujemy, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego przyjęto 46 uczniów.

Jednocześnie została stworzona lista rezerwowa do klasy pierwszej,
która będzie uzupełniania wnioskami składanymi w II etapie rekrutacyjnym.

Imienne listy dostępne są w sekretariacie szkoły.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
oddziału przedszkolnego “zerówki”
w roku szkolnym 2022/2023 informujemy, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego przyjęto 8 uczniów.

Informujemy, że grupa przedszkolna zostanie uruchomiana w roku szkolnym 2022/2023 w przypadku zapisania do oddziału przedszkolnego w II etapie rekrutacji dodatkowo min. 12 osób.

.

Skip to content