Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2020/2021 informujemy, że
wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 10 kwietnia br. (w przypadku klas pierwszych) oraz 17 kwietnia (w przypadku oddziału przedszkolnego) należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia można składać za pośrednictwem poczty e-mail: psp4@ostrowiec.edu.pl

DO POBRANIA:

Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I / Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I

Oświadczenie_wola przyjęcia do oddziału przedszkolnego / Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego