Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego (klasa “0”)
w roku szkolnym 2021/2022 informujemy, że
wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 15 kwietnia br. (w przypadku klas pierwszych) oraz do dnia 16 kwietnia br. (w przypadku oddziału “0”) należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail: psp4@ostrowiec.edu.pl

DO POBRANIA:

Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I / Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I

Oświadczenie_wola przyjęcia do oddziału przedszkolnego / Oświadczenie_wola przyjęcia dooddziału przedszkolnego

Skip to content