Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020 informujemy, że
wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 12 kwietnia br. (w przypadku klas pierwszych) oraz 16 kwietnia (w przypadku oddziału przedszkolnego) należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie_wola przyjęcia do klasy I

Oświadczenie_wola przyjęcia do oddziału przedszkolnego