Nad rozwojem uczniów naszej szkoły czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dba o ciepło, przyjazną i dobrą atmosferę w szkole,
która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Malowańska Anna, mgr – nauczyciel chemii

Miernikiewicz Justyna, mgr – wychowawca świetlicy

Dukielska Nina, mgr – nauczyciel plastyki

Słowińska Renata, mgr – nauczyciel geografii

Mikla Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Zybała Ewelina, mgr – nauczyciel matematyki

Borowska Weronika, mgr – nauczyciel języka hiszpańskiego

Borkowska Bożena, mgr – nauczyciel fizyki

Madej Leszek, dr – nauczyciel historii

Korpik Karolina, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Agatowska Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dybiec Karolina, mgr – nauczyciel matematyki

Ćwikliński Dawid, mgr – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Łabuz-Bębas Kalina, dr – nauczyciel języka angielskiego, logopeda

Jakubczyk Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Andryka Agnieszka, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bocian Regina, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Borek Joanna, mgr – nauczyciel religii

Bronkowska-Graboń Agnieszka, mgr – wychowawca świetlicy

Chojnacka Justyna, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Czarnecka Edyta, mgr – nauczyciel biologii

Banasik Małgorzata, mgr – nauczyciel edukacji przedszkolnej

Dulny Dorota, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Duniec Eliza, mgr – bibliotekarka

Farys Dorota, mgr – nauczyciel informatyki i techniki

Jurkowski Dariusz, mgr – nauczyciel muzyki

Jasiak Elżbieta, mgr – nauczyciel informatyki, terapeuta

Jurasz Ewelina, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Karolewska Jolanta, mgr – nauczyciel języka polskiego, terapeuta

Kasińska Joanna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kowalska Monika, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego

Kwiecień Małgorzata, mgr – nauczyciel matematyki

Majewska Monika, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Masternak Aneta, mgr – nauczyciel religii

Męciwoda Andrzej, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

Kacprzak Arkadiusz, mgr – nauczyciel religii

Prucnal Renata, mgr – wicedyrektor, nauczyciel geografii

Pypeć Renata, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego

Skarba Magdalena, mgr – nauczyciel języka niemieckiego

Stola Katarzyna, mgr – nauczyciel języka polskiego

Waśniewska-Grunt Iwona, mgr – nauczyciel matematyki i WDŻ

Wosiek Marzena, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wykrota Edyta, mgr – nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Renata Prucnal – wicedyrektor

dr Agnieszka Batóg – dyrektor

Jachimska Małgorzata, mgr – psycholog

Mikla Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Ziętala Renata, mgr – specjalista

Korpik Karolina, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Madej Agnieszka, mgr – pedagog, terapeuta

Salwa Anna, mgr – doradca zawodowy, surdopedagog

Łabuz-Bębas Kalina, dr – nauczyciel języka angielskiego, logopeda

Jakubczyk Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Jasiak Elżbieta, mgr – nauczyciel informatyki, terapeuta

Karolewska Jolanta, mgr – nauczyciel języka polskiego, terapeuta

Majewska Monika, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Rożek Monika, mgr – pedagog, terapeuta

Skip to content