Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich:

 

Władza lokalna i samorządowa

 • zapoznanie uczniów z pracą samorządu,
 • dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych,
 • sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę (honorowy patronat Prezydenta Miasta)

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Żywienia Człowieka

 • realizowanie projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań,
 • współudział w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych;
 • wymiana informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych tematycznie związanych z działalnością,
 • wdrażanie programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego odżywiania się dzieci i młodzieży.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Policja

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem współpracy jest pedagog szkolny. We współpracę ze szkołą angażuje się także dzielnicowy.

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.

Straż Miejska, Straż Pożarna

 • działania profilaktyczne – prelekcje dla uczniów i rodziców
 • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów, sposoby zapobiegania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • rozpoznanie środowiska ucznia,
 • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

Agencja Rozwoju Lokalnego

W ramach współpracy ARL prowadzi dla uczniów spotkania, prelekcje oraz konkursy dotyczące aktywności zawodowej w sferze działalności gospodarczych.

Powiatowy Urząd Pracy

Pracownicy PUP organizują dla uczniów klas ósmych spotkania i warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego oraz kompetencji zawodowych

 

Szkołę finansowo oraz organizacyjnie wspiera wielu Przyjaciół “Czwórki”:

Stowarzyszenie Miłośników Ostrowieckiej “Czwórki” (MOC)
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiecki Kombinat Budowlany
Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Agencja Reklamowa KREOGRAF
FTS INFO s.c. Jerzy Tofel, Barbara Tofel
Lookedu.pl Lookedu.pl, Nowoczesne rozwiązania edukacji
PerfectDoor Sp. z o. o.

Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

[/vc_ro

Skip to content