“Wsparcie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy” w ramach Działania 13.2 RPOWŚ na lata 2014-2020

Okres realizacji:

01.06.2023 r. – 30.11.2023 r.

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 13.2 “Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi Priorytetowej 13 “CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

224 900,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

224 900,00 PLN

Wartość dofinansowania:

191 165,00 PLN

Opis Projektu:

Zadanie obejmuje zakup 50 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Zakupiony sprzęt przekazany zostanie 7 publicznym szkołom podstawowym, w których uczy się łącznie 50 uczniów przybyłych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych z doświadczeniem migracyjnym, często będący w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, wymagają szczególnych metod wychowawczych oraz wszechstronnej pomocy i wsparcia. Wsparcie to również dotyczy wyposażenia uczniów w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Jednym z największych problemów jest bariera językowa. Dzięki komputerom przenośnym uczniowie będą mogli korzystać z tłumacza google, który ułatwi im zrozumienie treści edukacyjnych oraz lektur i książek dostępnych w wersji cyfrowej. Sprzęt komputerowy zapewni uczniom również dostęp do specjalistycznych internetowych platform edukacyjnych, umożliwiając pobieranie materiałów oraz filmów instruktażowych, które stanowią znakomite uzupełnienie wiedzy i pomagają przyswoić trudne treści, szczególnie te, z którymi nie mieli do czynienia w szkole w Ukrainie.

Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów/uchodźców to nieodzowna pomoc w adaptacji w nowym środowisku. Dzięki temu dzieci będą lepiej funkcjonować w szkole oraz lokalnej społeczności, co przełoży się na poziom ich zadowolenia i sukcesy szkolne.

 

 

Skip to content