Jakub Ruszkiewicz jest uczniem klasy VIIIc Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest osobą wyróżniającą się w społeczności szkolnej zarówno pod względem zachowania jak i wysokich wyników w nauce. Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością i skromnością, czym zjednuje sobie przyjaźń i szacunek nauczycieli, koleżanek i kolegów. Jego pasją są języki: angielski i niemiecki oraz przedmioty ścisłe: matematyka i fizyka. Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych: z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki oraz fizyki. W wolnych chwilach Jakub rozwija pozaszkolne pasje tj. pływanie, gra w koszykówkę, jazda na rowerze. Swoją waleczność i sportowe zacięcie wielokrotnie udowadniał reprezentując szkołę w zawodach sportowych. Poza sportowymi zainteresowaniami swój wolny czas poświęca na gry komputerowe o charakterze strategicznym. Bardzo wysoka średnia jaką uzyskuje co roku jest odzwierciedleniem nie tylko jego zdolności ale i ambicji. Za bardzo wysokie wyniki w nauce, rokrocznie otrzymuje stypendium naukowe. Jest również zdobywcą Srebrnej Tarczy, nagrody przyznawanej co roku za wysokie osiągnięcia szkolne. Jakub bardzo chętnie angażuje się w organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych. Mimo licznych obowiązków zawsze służy radą i pomocą innym. Jego zachowanie, postawa społeczna oraz wysoka kultura osobista są wzorem do naśladowania dla innych uczniów szkoły. Osobowość Jakuba, życzliwe nastawienie do otoczenia sprawia, że skupia wokół siebie grono koleżanek i kolegów oraz wzbudza uznanie wśród dorosłych.

Skip to content