Aktualności

Ślubowanie klas pierwszych, otwarcie boiska szkolnego!!!

12 września to dzień  w naszej szkole ważny i podniosły.Uroczyste chwile przeżywali uczniowie klas pierwszych , wstępując w szeregi uczniów naszej szkoły i przystępując do ślubowania.Pasowania na uczniów dokonał pan …

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020   Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się 2 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. Pani dyrektor Agnieszka Batóg powitała serdecznie wszystkich uczniów, rodziców i …

Szkoła w “Chmurze Microsoft”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jedną z czternastu placówek w województwie świętokrzyskim, które zostały w tym roku wyróżnione prestiżowym certyfikatem “Szkoła w …

Wydarzenia

Ważne - rekrutacja!

Od 13 maja do 16 sierpnia – uzupełniająca rekrutacja do klasy pierwszej!

Gazetka szkolna

Nr II/1/2019

Pobierz najnowszą gazetkę!

Najnowszy film

Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przejdź do opisu projektu

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (412 KB)
Zobacz Siwz (1.25 MB)
Zobacz Załączniki do siwz (6.73 MB)
Zobacz Formularze do wypełnienia (512 KB)

Zobacz odpowiedzi do SIWZ_05.04.2019; odpowiedzi do SIWZ_04.09.2019; odpowiedz_zalacznik.6b

Zobacz załącznik nr 6b do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej – część II

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 591419-N-2019
Termin składania ofert: 9 września 2019 r. godz. 830
Termin otwarcia ofert: 9 września 2019 r. godz. 900

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: informacja z otwarcia ofert 001-skonwertowany

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Przetarg_unieważnienie 001-skonwertowany