Aktualności

Powiatowy Konkurs Informatyczny

W ubiegłym tygodniu wyłoniono laureatów Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Podstawowych z powiatu ostrowieckiego. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, zaś współorganizatorem Zespół Szkół nr 3. Konkurs …

Walentynki

W piątek mimo dużego mrozu na zewnątrz, na lekcjach stacjonarnych oraz zdalnych było cieplutko i panował miły nastrój. Wszystko za sprawą gorących serduszek i przyjaznych słów przesyłanych z okazji Walentynek. …

Ślubowanie pierwszaków

“Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę! Będę się starać być …

Świetlica Szkolna

czynna w godzinach: 6.30 – 17.30

Gazetka szkolna

Nr VII/1/2021

Pobierz gazetkę nr VII —-> gazetka nr 7

Najnowszy film

Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przejdź do opisu projektu

Zobacz ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz specyfikacja-istotnych-warunków-zamówienia

Zobacz załączniki do SIWZ

Zobacz formularze do wypełnienia

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP 561052-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Termin składania ofert: 20 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2020 r. godz. 1000

UWAGA zmiana ogłoszenia !!!

Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zobacz Zmiana terminu składania ofert (1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540129641-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Termin składania ofert: 24 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2020 r. godz. 1000

ZOBACZ:

Odpowiedzi na pytania

uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szafek dla uczniów (1)

UWAGA!!! Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy_poprawiony

Załącznik nr 4c do SIWZ opis przedmiotu zamówienia popr

załącznik nr 6a do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej – część I

UWAGA zmiana ogłoszenia !!!

Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540133618-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

Termin składania ofert: 31 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2020 r. godz. 1000

Zobacz modyfikacja SIWZ_szafki-skonwertowany

załącznik nr 6e do SIWZ – formularz szczeg. oferty cen.-część V_popraw.

Załącznik nr 4e do SIWZ opis przedmiotu zamówienia_popraw.

Zobacz modyfikacja SIWZ_drukarka

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 6c do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej – część III

ZOBACZ:

Informacja z otwarcia ofert —–>>> Informacja z otwarcia ofert

Przypominamy, że Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (tj. od 31.07.2020r.) winien przekazać Zamawiającemu – bez dodatkowego wezwania – oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

ZOBACZ:

Informacja o wyborze ofert – cz. I —–>>> Informacja o wyborze ofert część I

Informacja o wyborze ofert – cz. II —–>>> Informacja o wyborze ofert część II

Informacja o wyborze ofert – cz. III —–>>> Informacja o wyborze ofert część III

Informacja o wyborze ofert – cz. VI —–>>> Informacja o wyborze ofert część VI

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_cześć I

Informacja o wyborze ofert – cz. V —–>>> Informacja o wyborze ofert część V

Informacja o wyborze ofert – cz. I —–>>> Informacja o wyborze ofert część I_ponowny wybór

Informacja o wyborze ofert – cz. II —–>>> Zawiadomienie o wyborze ofert część II_ponowny wybór

Informacja o wyborze ofert – cz. V —–>>> Informacja o wyborze ofert_część V_ponowny wybór

UNIEWAŻNIENIE_cz. IV —->uniewaznienie-cz.IV

 

——————————————————- DOKUMENTY ARCHIWALNE —————————————————-

 

Zobacz SIWZ
Zobacz SIWZ z załącznikami
Zobacz Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa
Zobacz formularze do wypel‚nienia
Procedura: przetarg nieograniczony
Ogłoszenie: BZP Nr 544061-N-2020 w dniu 26 maja 2020 r.
Termin składania ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 0930
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 1000
Zobacz Informacja z otwarcia ofert
Zobacz Informacja o wyborze

 

——————————————————- DOKUMENTY ARCHIWALNE —————————————————-

Przetarg_unieważnienie-001-skonwertowany
uniewaznienie-postepowania_cz.II_
Przetarg_unieważnienie_cz.III_
informacja-z-otwarcia-ofert-001-skonwertowany
odpowiedzi-do-SIWZ_04.09.2019
ogłoszenie o zamówieniu (38) (8)
siwz (8)