Oko w oko z ortografią – etap wojewódzki

Konkurs ortograficzny “Oko w oko z ortografią” dla uczniów klas siódmych i ósmych z terenu województwa świętokrzyskiego

Ważne daty:
8 marca 2022 rok – Zgłoszenie udziału w konkursie
15 marca 2022 rok – Etap szkolny
22 kwietnia 2022 rok – Etap powiatowy
19 maja 2022 rok – Etap wojewódzki

Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Kielcach z akcesem przyłączenia go do listy konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Regulamin —> Regulamin_II_Wojewódzkiego_Konkursu_Ortograficznego_2021_2022 (1)

Czas rozpoczęcia

10:00

czwartek, 19 maja, 2022

Czas zakończenia

11:00

czwartek, 19 maja, 2022

Uczestnicy wydarzenia

Skip to content