Nad rozwojem uczniów naszej szkoły czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dba o ciepło, przyjazną i dobrą atmosferę w szkole,
która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Borowska Weronika, mgr – nauczyciel języka hiszpańskiego

Borkowska Bożena, mgr – nauczyciel fizyki

Madej Leszek, dr – nauczyciel historii

Korpik Karolina, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agatowska Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dybiec Karolina, mgr – nauczyciel matematyki

Ćwikliński Dawid, mgr – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Łabuz-Bębas Kalina, dr – nauczyciel języka angielskiego, logopeda

Jakubczyk Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Andryka Agnieszka, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Antoniak – Lipiec Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bocian Regina, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Borek Joanna, mgr – nauczyciel religii

Bronkowska-Graboń Agnieszka, mgr – wychowawca świetlicy

Chojnacka Justyna, mgr – nauczyciel języka angielskiego, wicedyrektor

Czarnecka Edyta, mgr – nauczyciel biologii

Czupryński Dariusz, mgr – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Dulny Dorota, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Duniec Eliza, mgr – bibliotekarka

Farys Dorota, mgr – nauczyciel informatyki i techniki

Granat Kamil, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Jasiak Elżbieta, mgr – nauczyciel informatyki

Jurasz Ewelina, mgr – nauczyciel języka angielskiego

Karolewska Jolanta, mgr – nauczyciel języka polskiego

Kasińska Joanna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kowalska Monika, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego

Kwiecień Małgorzata, mgr – nauczyciel matematyki

Łojek Teresa, mgr – wychowawca grupy “0”

Majewska Monika, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Masternak Aneta, mgr – nauczyciel religii

Męciwoda Andrzej, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego

Krzak Izabela, mgr – nauczyciel muzyki i plastyki

Prucnal Renata, mgr – nauczyciel geografii, przyrody i matematyki

Pypeć Renata, mgr – nauczyciel wychowania fizycznego

Raczyńska-Gierczak Adrianna, mgr – nauczyciel chemii

Skarba Magdalena, mgr – nauczyciel języka niemieckiego

Stola Katarzyna, mgr – nauczyciel języka polskiego

Walczyński Paweł, mgr – nauczyciel religii

Waśniewska-Grunt Iwona, mgr – nauczyciel matematyki i WDŻ

Wosiek Marzena, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wykrota Edyta, mgr – nauczyciel języka polskiego i historii

dr Agnieszka Batóg – dyrektor

mgr Justyna Chojnacka – wicedyrektor

Sypioła Edyta, mgr – pedagog, terapeuta

Madej Agnieszka, mgr – pedagog, terapeuta

Salwa Anna, mgr – surdopedagog

Łabuz-Bębas Kalina, dr – nauczyciel języka angielskiego, logopeda

Jakubczyk Anna, mgr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Grotek Justyna, mgr – terapeuta

Rożek Monika, mgr – pedagog, doradca zawodowy

Skip to content