Julia Kazimierska, uczennica klasy VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Julia to wzorowa uczennica, ale przede wszystkim to dziewczyna o wysokiej kulturze osobistej wspaniałej, godnej naśladowania postawie. Otwarta, pełna optymizmu, zrównoważona w sposób niezwykle dojrzały patrzy na świat i ludzi. Taka postawa pozwala jej nie tylko na wszechstronny rozwój osobisty, ale także wpływa niezwykle pozytywnie na życie klasy i szkoły. Julka- zawsze chętna do pomocy innym jest wspaniałym inicjatorem wielu przedsięwzięć klasowych i szkolnych realizowanych w ramach prac Samorządu Szkolnego i Samorządu Klasowego. To między innymi dzięki zaangażowaniu Julki w życie społeczności szkolnej jest tak bogate w różne wydarzenia na terenie naszej szkoły.

Julka potrafi w sposób niezwykle dojrzały patrzeć na problemy swoich rówieśników, a jej rzeczowy ogląd sytuacji i zdrowy rozsądek sprawia, że potrafi pomagać kolegom rozwiązywać problemy.

Julka bardzo chętnie angażuje się w działalność charytatywną szkoły. Wspiera niemal wszystkie akcje Szkolnego Koła Caritas.

Działalność na rzecz szkoły i środowiska nie przeszkadza Julii w osiąganiu wspaniałych wyników w nauce. Uczennica w całej swojej karierze szkolnej ma bardzo

wysoką średnią i wzorowe zachowanie. Potrafi nie tylko określić swoje mocne strony, konsekwentnie podejmuje wszelkie działania, aby rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Jej główne zainteresowania skierowane są na matematykę i nauki ścisłe, dlatego w tym roku szkolnym brała udział w wielu konkursach matematycznych, m.in. w Konkursie Matematycznym „Czar Par”, w konkursie ”Bankowość”, w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie z Matematyki, czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

W roku szkolnym 2017/2018 Julia z rąk Prezydenta Miasta otrzymała Odznakę „SREBRNA TARCZA”, która jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym uczniom klas IV- VIII szkół podstawowych.

Pasją Julki jest matematyka, więc umiejętności logicznego myślenia rozwija, grając w szachy. To dziewczyna o szerokich horyzontach. Lubi malarstwo i rysunek , kocha teatr, a co za tym idzie bierze udział w zajęciach szkolnego koła teatralnego. Ale jej zainteresowania daleko wybiegają poza teren szkoły. Uwielbia motoryzację, więc często można ja spotkać w garażu taty.

Jak sama o sobie mówi, lubi wyzwania i lubi czuć się odpowiedzialna. Oby w dalszym życiu otwierały się przed nią kolejne drzwi z interesującymi wyzwaniami, a za tymi drzwiami niech spotyka ludzi gotowych pomóc jej w realizacji tych wyzwań.

Skip to content