STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
(po zmianach z dnia 14.12. 2020 roku)

Statut PSP4_14.12.2020r.

Skip to content