Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2023/2024 informujemy, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego przyjęto 44 uczniów.

Wszystkie wnioski złożone w terminie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z art. 158 ust. 4 Prawa oświatowego, imienne listy przyjętych uczniów dostępne są w siedzibie szkoły.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

.

Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
oddziału przedszkolnego “zerówki”
w roku szkolnym ………….. informujemy, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego przyjęto …………… uczniów.

Informujemy, że grupa przedszkolna zostanie uruchomiana w roku szkolnym …………………. w przypadku zapisania do oddziału przedszkolnego w II etapie rekrutacji dodatkowo min. 12 osób.

 

.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
klasy dwujęzycznej
w roku szkolnym ……………..informujemy, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego przyjęto …………. uczniów.

Zgodnie z art. 158 ust. 4 Prawa oświatowego, imienne listy przyjętych uczniów dostępne są w siedzibie szkoły.

.

.

Skip to content