Po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego (klasa “0”)
w roku szkolnym 2021/2022 informujemy, że
wszystkie kompletne wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

 

Po przeprowadzeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej przyjęto 73 kandydatów. DwaWnioski/zgłoszenia, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej zostały odrzucone na etapie analizy wniosków (brak oświadczeń woli rodziców – rodzice poinformowani telefonicznie).

Po przeprowadzeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego do klasy oddziału zerowego przyjęto 17 kandydatów. JedenWniosek, który nie spełnił zasady kompletności dokumentacyjnej został odrzucony na etapie analizy wniosków (brak oświadczenia woli rodziców – rodzice poinformowani telefonicznie).

 

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
lista przyjętych uczniów do klasy pierwszej oraz oddziału “0” dostępna jest w sekretariacie szkoły.

Skip to content