Świetlica szkolna otwarta dla uczniów codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 6:30-17:30

Świetlica w naszej szkole jest bardzo ważnym miejscem w szkole i pełni istotną rolę w wychowaniu i edukowaniu uczniów. Nauczyciele tu pracujący nie tylko zapewniają opiekę wychowawczą uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych ale również pomagają w odrabianiu lekcji, organizują szereg zajęć rekreacyjno-ruchowych, a także wspierają w rozwijaniu ich pasji i hobby. Poprzez rzetelność i cierpliwość, a w szczególności ogromne doświadczenie pedagogiczne kształtują oni wśród uczniów nawyki kultury życia codziennego, samodzielności i społecznej aktywności. Zarówno opieka, jak i warunki lokalowe, wyposażenie i atrakcyjne zajęcia sprawiają, że każdy uczeń, który do niej trafia czuje się jak w domu.

W szkole funkcjonuje dwie świetlice. Jedna tzw. „Świetlica cicha” czyli do odrabiania prac domowych oraz nauki, druga zaś to miejsce do zabaw i ćwiczeń, a także miejsce w którym uczniowie mogą oglądać filmy edukacyjne czy korzystać z komputera.

Świetlica wyposażona jest w wiele elementów edukacyjno-zabawowych co pomaga w organizowaniu dzieciom czasu wolnego na spędzaniu go z rówieśnikami podczas wspólnych zabawach i grach, które w szczególności uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji, a także pomagają uwierzyć we własne siły, ćwiczą pamięć i umiejętność koncentracji uwagi.

Wychowawcy świetlicy:

mgr Agnieszka Bronkowska-Graboń
mgr Dorota Farys
mgr Justyna Miernikiewicz
mgr Andrzej Męciwoda

Skip to content