Zofia Borcuch jest uczennicą klasy 7 dwujęzycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest osobą bardzo aktywną angażującą się w wiele przedsięwzięć. Od trzech lat aktywnie działa w szkolnym Anglojęzycznym Kole Teatralno-Muzycznym. Przygotowane w języku angielskim spektakle prezentowane były szerokiej publiczności. Jeden z nich zajął II miejsce na przeglądzie szkolnych teatrów w Kielcach. Świadomie kształci swoje kompetencje kluczowe działając w szkolnym Kole Dziennikarskim. W ramach tych działań prowadzi wywiady w Telewizji Lokalnej w programie „Cappucino” wykazując się szeroką wiedzą ogólną i umiejętnościami komunikacyjnymi. Zdolności interpersonalne wykorzystuje również do budowania dobrych kontaktów z rówieśnikami. Od najmłodszych lat jest aktywną harcerką, rozwija się i zdobywa nowe sprawności, a obecnie pełni funkcję proporcowej. Jest osobą bardzo otwartą na innych ludzi stąd też mocno angażuje się w działania Stowarzyszenia „SZANSA”, gdzie jako wolontariuszka angażuje się w imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w tym stowarzyszeniu. Zosia lubi sport i aktywność fizyczną, jej pasją jest siatkówka. Często bierze udział w biegach okolicznościowych organizowanych w na terenie naszego miasta. Liczne zajęcia w szkole i poza szkołą godzi z obowiązkami ucznia uzyskując wysokie wyniki w nauce. Zosia jest samodzielna i kreatywna. Kładzie duży nacisk na rozwój osobisty. Bierze udział w tematycznych obozach i warsztatach np. obóz językowy Euroweek – szkoła liderów. Ma umiejętności przywódcze, które wykorzystuje we współpracy z innymi. W wolnym czasie kocha czytać książki. Rozwija także swoje zdolności artystyczne na zajęciach szkolnego Koła Plastycznego „Art Team”. Jest osobą zawsze chętną do działania, współpracy i pomocy innym, wyróżnia ją wysoka kultura osobista, empatia i koleżeńskość.

Skip to content