SOUNDS ENGLISH – fnał konkursu

Konkurs piosenki anglojęzycznej “SOUNDS ENGLISH”

Ważne daty:
18 marca 2022 rok – I Etap
21 marca 2022 rok – Zgłoszenie do udziału w konkursie
20 kwietnia 2022 rok – II Etap
19 maja 2022 rok – III Etap

Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Kielcach z akcesem przyłączenia go do listy konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Regulamin ——-> Konkurs Piosenki -Anglojęzycznej_2021_2022_III edycja

Czas rozpoczęcia

09:00

czwartek, 19 maja, 2022

Czas zakończenia

14:00

czwartek, 19 maja, 2022

Uczestnicy wydarzenia

Skip to content