Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej “SOUNDS ENGLISH”

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJSOUNDS ENGLISH”

pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

20 maja 2019 r., godz. 10:00

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Współorganizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Współorganizator: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 47

Cele konkursu:

  • Rozbudzanie zainteresowań nauką języka angielskiego.
  • Doskonalenie umiejętności językowych uczniów szkół podstawowych.
  • Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury europejskiej.
  • Propagowanie amatorskiej twórczości młodzieży uzdolnionej muzycznie.
  • Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów.
Regulamin Konkursu REGULAMIN_Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
Zgłoszenie udziału Karta Zgłoszeniowa
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego Zgoda i klauzula_konkurs piosenki

Czas rozpoczęcia

10:00

poniedziałek, 20 maja, 2019

Czas zakończenia

13:00

poniedziałek, 20 maja, 2019

Uczestnicy wydarzenia

Skip to content