IV Sejmik Ekologiczny

IV Sejmik Ekologiczny
„Rzadkie, piękne, ginące – krótka rozprawa na temat zagrożonych gatunków”
organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi

Cele sejmiku:

– kształtowanie i podnoszenie świadomości na temat przyspieszonego wymierania milionów
gatunków oraz przyczyn i konsekwencji tego zjawiska,
– zachęcanie do propagowania działań mających na celu ochronę gatunków zagrożonych,
– uwrażliwianie dzieci na dbałość o przyrodę,
– obchody Dnia Ziemi.

 

Sejmik przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu ostrowieckiego.

Uczestników sejmiku szkoły mogą zgłaszać do dnia 31 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres: psp4@ostrowiec.edu.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin regulamin sejmiku ekologicznego
Klauzula informacyjna Zgoda i klauzula_sejmik ekologiczny

 

Czas rozpoczęcia

11:00

środa, 5 czerwca, 2019

Czas zakończenia

13:00

środa, 5 czerwca, 2019

Uczestnicy wydarzenia

Skip to content