Dzień dyrektorski, wolny od zajęć dydaktycznych

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty ustala się w roku szkolnym 2019/2020 nowe terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego,
w celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty:

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

17 czerwca 2020 r. (środa)

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

Czas rozpoczęcia

07:00

wtorek, 16 czerwca, 2020

Czas zakończenia

19:00

wtorek, 16 czerwca, 2020

Uczestnicy wydarzenia

Skip to content